För fotografering för privatpersoner och som överstiger 2000 kr kan jag erbjuda att dela upp betalningen på 2 eller 3 månader. Detta ger dig möjligheten att sprida kostnaden under en lite längre period.

Så här fungerar det

25 % av beloppet betalas innan fotograferingen genomförs. Resterande belopp faktureras sedan uppdelat över 2 alt. 3 betalningstillfällen.